William Kristoffersen - Anne Korsvold

 ITTE TEL Å TRU

Beskrivelse:
William Kristoffersen som er kjent for å ha skrevet og laget melodi til de aller fleste sangene som Ole Ivars synger, har skrevet denne boka sammen med meg. "Jag trodde änglarna fanns" er nok den mest kjente sangen og viser at William har tro på "noe eller noen" passer på oss. Derfor er han ikke redd for å fortelle at han faktisk har sett sin mormor og følt hennes nærvær.

Jeg har nå hjulpet folk med evnene mine som healer og klarsynt i mange år. Derfor har jeg mange erfaringer med åndeverdenen og hørt mange fortelle sine historier om hva de har opplevd. Jeg har da formidlet noen av disse opplevelsene både mine egne og andres. Felles for alle oss som har hatt disse erfaringene er at det har gitt oss en trygghet og en slags visshet om at det er en mening med livet vårt. Nyere forskning viser at mennesker som har en positiv gudstro, har en sterkere psykisk og fysisk helse sammenlignet med de som ikke har noen form for tro. Hva slags religion spiller ingen rolle, det som teller er å tro på "noe eller noen" som vil oss vel og passer på oss. Dette skriver jeg om her i denne boka og om hvor viktig det er at vi snakker om dette. Mange har en lengsel etter å snakke om disse temaene, men tørr ikke i redsel for å bli sett på som litt rar. Det er ekstra viktig å ta barn på alvor når de prøver å formidle det de har "sett og hørt" fra den andre siden. Jeg tror dette er en bok som bringer optimisme, håp og kjærlighet på en jordnær måte som mange vil kjenne seg igjen i. God lesning!

"Hva har jeg å tjene på dette", tenker mange av oss. Spør heller "hvordan kan jeg hjelpe", mener Anne Korsvold i denne boken, som utfordrer vårt syn på det åndelige og de store spørsmålene i livet. Sammen med William Kristoffersen forteller hun historier som vil få tankevirksomheten i gang. For hva vet vi egentlig om det uforklarlige - det som "itte er tel å tru"? Her får du ikke alle svar, men et klart grunnlag for undring. 

Brynhild Marit Berger Møllersen - journalist i Østlendingen

 

 

Levering: 1-2 arbeidsdager

 Boka kan bestilles på mail.:  annekorsvold@gmail.com
                                          
                                            mob.46924105
 
Den koster: 350 ,-  + porto